2015

kwh vuosikatsaus

johtaja.jpg

KWH-yhtymällä jälleen menestyksekäs vuosi

KWH:n vuosi 2015 vuosi sujui milteinpä yllättävän hyvin. Nettotuloksemme on uusi ennätys ja nykyisessä
geo- ja kauppapoliittisessa tilanteessa täysin hyväksyttävää tasoa.

Lue lisää

strategia

Visio

KWH:n tehtävä on kehittää osaamisintensiivistä, palveluhenkistä ja ydintoimintaansa keskittyvää, kapeille sektoreille suuntautuvaa liiketoimintaa. Tämä liiketoiminta tulee sopeuttaa alansa realiteetteihin ja sen tulee perustua ainutlaatuisiin tuotteisiin, prosesseihin tai ­markkina-asemaan, mikä takaa pitkäaikaisia kilpailuetuja. Palvelemme etupäässä muita yrityksiä ja olemme kansainvälisesti kilpailu­kykyisiä.

Lähtökohtanamme on KWH:n perinteinen toiminta, mikä ­tarkoittaa hyvää perusosaamista, vahvaa strategista asemaa ja vankkaa alan ­asiantuntemusta. Tehtäväänsä KWH toteuttaa kansainvälisenä, moni­puolisena teollisuuskonsernina, joka valmistaa hioma­tarvikkeita ja muovituotteita ja tarjoaa logistiikka‑alan palveluja.

Tavoitteet ja toimintaperiaatteet

1 Itsenäiset liiketoimintaryhmät
2 Yritykset johtavia alallaan
3 Offensiivinen uusajattelu
4 Tehokkaat johtamis- ja riskienhallintajärjestelmät
5 Yhteistyö ja sosiaalinen vastuu
6 Keskitetty resurssien jako
7 Vakavaraisuus ja kannattavuus
8 Omavarainen perheyritys

Hallitus

kwh-hallitus-header-hover-FIN.jpgkwh-hallitus-header.jpg

liiketoimintaryhmät

KWH:n kolme itsenäistä liiketoimintaryhmää: KWH Mirka, KWH Logistics ja KWH Invest.

2015 keskeiset
tulosmittarit

liikevaihto
364
m€

henkilöstö
1652

growth-arrow.png
positiivinen kehitys kaikissa kolmessa liiketoiminta-
ryhmässä

liiketulos
40
m€

tulos-
parannus
8%

investoinnit
35
m€

oma-
varaisuusaste
81%

VAKAAN KEHITYKSEN VUODET 2011-2015

lue lisää

innovaatioita
ja kasvua

6 ha

pakastevarastoja

8,7 Mt

käsiteltyä
tavaraa satamissa

Yli 35 M€
investoinnit Suomeen

Vientiä yli 100 maahan

The International
Automobile Innovation
Silver Trophy

8

uutta tuotetta