2015

kwh årsberättelse

johtaja.jpg

ÅTERIGEN ETT FRAMGÅNGSRIKT ÅR FÖR KWH-KONCERNEN

Det gångna året blev nästan överraskande bra, de facto på nettoresultatnivå ett nytt rekord
och med tanke på det geo- och handelspolitiska läget helt acceptabelt.

Läs mera

strategi

Vision

KWH:s uppgift är att utveckla kunskapsintensiv, fokuserad och serviceinriktad nischaffärsverksamhet. Denna nischaffärsverksamhet skall vara anpassad till branschrealiteter och byggs kring unika ­produkter, processer eller branschposition, som ger långvariga konkurrens­fördelar. Verksamheten riktar sig till andra företag och är internationellt konkurrenskraftig.

Verksamheten baserar sig på traditionell KWH-verksamhet med ett brett baskunnande, en stark strategisk position och en god bransch­attraktivitet. KWH förverkligar detta som en internationell, diversifierad industrikoncern med produktion av slipmaterial och plast­produkter samt serviceverksamhet inom logistikbranschen.

Mål och verksamhetsprinciper

1 Självständiga affärsgrupper
2 Ledande i sina branscher
3 Offensivt nytänkande
4 Effektiva lednings- och riskhanteringssystem
5 Samarbete och socialt ansvar
6 Central resursallokering
7 Solid och lönande
8 Självförsörjande familjeföretag

Styrelse

kwh-hallitus-header-hover-SWE.jpgkwh-hallitus-header.jpg

AFFÄRSGRUPPER

Den omfattar tre affärsgrupper: KWH Mirka, KWH Logistics och KWH Invest.

2015 centrala
resultatindikatorer

OMSÄTTNING
364
m€

Personal
1652

growth-arrow.png
Positiv tillväxt i alla tre affärsgrupperna

RÖRElse-
resultat
40
m€

RESULTAT-
FÖRBÄTTRING
8%

investeringar
35
m€

soliditet
81%

År av stabil utveckling

Läs mera

Innovationer
och tillväxt

6 hektar

fryslager

8,7 Mt

gods hanterat

Mer än 35 M€
investeringar i Finland

Export till över 100 länder

The International
Automobile Innovation
Silver Trophy

8

nya produkter