vuosi-2016.png

KWH Årsberättelse

johtaja.jpg

Ett framgångsrikt år för KWH-koncernen

Det gångna året blev ett mycket framgångsrikt år för KWH-koncernen. Omsättningen ökade med 8 % och resultatet nådde den rekordnivå som vi hoppades på.

Läs mera

Tallenna

Strategi

Vision

KWH:s uppgift är att utveckla kunskapsintensiv, fokuserad och serviceinriktad nischaffärsverksamhet. Denna nischaffärsverksamhet skall vara anpassad till branschrealiteter och byggs kring unika produkter, processer eller branschposition, som ger långvariga konkurrensfördelar. Verksamheten riktar sig till andra företag och är internationellt konkurrenskraftig.

Verksamheten baserar sig på traditionell KWH-verksamhet med ett brett baskunnande, en stark strategisk position och en god branschattraktivitet. KWH förverkligar detta som en internationell, diversifierad industrikoncern med produktion av slipmaterial och plastprodukter samt serviceverksamhet inom logistikbranschen.

Mål och verksamhetsprinciper

1 Självständiga affärsgrupper
2 Central resursallokering
3 Ledande i sina branscher
4 Offensivt nytänkande
5 Solid och lönande
6 Effektiva lednings- och riskhanteringssystem
7 Samarbete och socialt ansvar
8 Självförsörjande familjeföretag

Styrelse

KWH STYRELSE hoverBOARD OF DIRECTORS

Affärsgrupper

KWH koncernen omfattar tre affärsgrupper: Mirka, KWH Logistics och KWH Invest.

2016 centrala
resultatindikatorer

Omsättning
395
M€

Personal
1729

growth-arrow.png
Positiv tillväxt I alla tre affärsgruppena

Rörelseresultat
48
M€


Resultatförbättring
20 %

Investeringar
39
M€

Soliditet
81 %

ÅR AV STABIL UTVECKLING

Läs mera

Innovationer
och tillväxt

6,5

hektar fryslager

9,7 Mt

gods hanterat

Mer än 36 M€
investeringar i Finland

Export till över 100 länder

Prevex LILLVIKEN vattenlås:
IKEA Group Democratic Design Awards
första pris för sin innovation

Mirkas banbrytande dammfria lösningar
används globalt
inom olika sektorer.