UA-128023738-1

AFFÄRSGRUPPER

KWH-koncernen består av tre självständiga affärsgrupper, som bildar underkoncerner branschvis.

Slipmaterial

Mirka tillverkar och marknadsför slipnät, -papper och -duk samt skum- och non-woven-baserade slipprodukter, slip- och polermaskiner och polermedel samt kompletta slipsystem för olika typer av slipprocesser inom billackering och fordonsinstrin, tillverkning av kompositdelar, trä- och möbelfabriker, metallbearbetning samt för försäljning via järn-, färg- och maskinhandel.

Mirka har produktionsanläggningar i Jeppo, Oravais, Jakobstad och Karis. Mirka har aderton försäljningsbolag och fyra försäljningskontor utomlands.

Exportens andel är cirka 97 procent.

Omsättning 2017: 271 M€                                                     

Personal 2017:  1 223

Tjänster inom logistikbranschen

KWH Logistics är indelat i fyra affärsenheter:

KWH Freeze (Cold Storage) har fryslager i Vanda och Ingå.

Port LogisticsFreight Forwarding och Industrial Services som hör till Backman-Trummer-koncernen erbjuder hamn-, transport-, lagrings- och industritjänster, spedition och logistiska helhetslösningar runtom Finland.

Omsättning 2017: 161 M€                             

Personal 2017: 440

Prevex – vattenlås

Prevex tillverkar vattenlås för kök och badrum samt kundspecifika komponenter. Prevex är marknadsledare på vattenlås för diskbänkar i Skandinavien. Företaget har en fabrik i Nykarleby, och en dotterbolag Winkiel i Polen. Cirka 90 procent av produktionen går på export.

Omsättning 2017: 34 M€            

Personal 2017: 252

Strategiska aktieinnehav:

Uponor Infra (44,7 %) - olika plaströrssystem (f.d. KWH Pipe).