KWH-koncernen

KWH-koncernen söker en Accounting Controller

Som Accounting Controller är du en del av vårt koncernteam och ditt ansvarsområde är olika uppgifter som hör till den månatliga i koncernredovisningen samt deltagande i våra utvecklingsprojekt. Till exempel genomför vi just nu ett projekt relaterat till IFRS16-standarden samt förnyar vår koncernrapportering.

Prevex

Prevex förstärker sina positioner i Europa

Prevex Group köpte det familjeägda företaget Winkiel i Polen år 2016 och har sedan det förberett sitt polska förvärv på en nystart. Genom att byta Winkiels namn till Prevex Poland, markerar företaget nu en slutförd omstrukturering i Polen, liksom en enad och internationell organisation inom Prevex.

KWH-koncernen

KWH-koncernen stöder regionens yrkeshögskolor

KWH-koncernen har donerat 10 000 € till Vasa yrkeshögskolan (VAMK) och 10 000 € till yrkeshögskolan Novia medelinsamlingar. VAMK:s donation är riktat till området teknik och Novias donation till området teknik och kommunikation.