Vision

KWH – kunskapsföretaget

 

Vår framgång bygger på offensivt nytänkande

Genom digitalisering, kommersiell och teknisk innovation skapar vi förutsättningar för en kontinuerlig och genomgripande förnyelse som leder till bestående konkurrenskraft och långsiktig lönsamhet.

Som ett familjebolag med långsiktiga ägare bygger och utvecklar vi aktivt självständiga och ledande företag

 • Vi skapar värde genom att vara en aktiv och långsiktig ägare, som med finansiell styrka och djupt industriellt kunnande bidrar till hållbar utveckling i våra företag.
 • Vi utvecklar kunskapsintensiv, fokuserad och serviceinriktad nischaffärsverksamhet. Denna verksamhet är anpassad till branschrealiteter och byggs kring unika produkter, processer eller branschposition, vilket ger oss bestående konkurrensfördelar.
 • Vi förverkligar detta som en internationell, diversifierad industrikoncern, serviceproducent inom logistikbranschen och finansiell placerare.

Strategi

Vi skapar tillväxt och lönsamhet i alla våra företag genom att:

 • Ha kunden och kundvärdet i fokus
 • Driva innovation och offensivt nytänkande
 • Vara kunskapsledare
 • Ge alla medarbetare möjligheten att förverkliga sin potential
 • Ha ambitionen att bli världsledande i våra kärnprocesser
 • Bygga självständig verksamhet med god utvecklingspotential
 • Kontinuerligt utforska och tillvarata nya affärsmöjligheter
 • Ta väl avvägda risker
 • Bibehålla finansiell styrka som grund för förnyelse