KWH-koncernen

KWH-koncernen fortsätter att växa

År 2017 har betytt stark tillväxt för KWH-koncernen. Tillväxten innebär också ett behov av nya personalresurser och nya kompetenser. KWH-koncernen som helhet har anställt över 100 personer sedan årets början och personalantalet närmare sig nu 2000 personer.

KWH-koncernen

Kjell Antus ny koncernchef

EM Kjell Antus har utnämnts till koncernchef och verkställande direktör fr.o.m. 1.1.2017. Han har arbetat för KWH-koncernen sedan 1989, senast som ekonomidirektör och affärsgruppchef för KWH Invest.