Prevex

Prevex förstärker sina positioner i Europa

Prevex Group köpte det familjeägda företaget Winkiel i Polen år 2016 och har sedan det förberett sitt polska förvärv på en nystart. Genom att byta Winkiels namn till Prevex Poland, markerar företaget nu en slutförd omstrukturering i Polen, liksom en enad och internationell organisation inom Prevex.

KWH-koncernen

KWH-koncernen stöder regionens yrkeshögskolor

KWH-koncernen har donerat 10 000 € till Vasa yrkeshögskolan (VAMK) och 10 000 € till yrkeshögskolan Novia medelinsamlingar. VAMK:s donation är riktat till området teknik och Novias donation till området teknik och kommunikation.

KWH-koncernen

KWH-koncernen fortsätter att växa

År 2017 har betytt stark tillväxt för KWH-koncernen. Tillväxten innebär också ett behov av nya personalresurser och nya kompetenser. KWH-koncernen som helhet har anställt över 100 personer sedan årets början och personalantalet närmare sig nu 2000 personer.