Boken KWH 90 år – Den ständiga förändringen nu läsbar till alla

Webbsidan Vaasa Insider publicerar boken KWH 90 år – Den ständiga förändringen för alla att läsa.

KWH-koncernen har genom sin långa historia lyckats hitta möjligheter även under de mest kärva tiderna. Vaasa Insider publicerar i sommar boken om KWH-koncernen: KWH 90 år – Den ständiga förändringen. Boken ger en unik inblick i hur det gått till att bygga upp koncernens verksamhet.

Du kan läsa boken på finska eller svenska. Den publiceras kapitel för kapitel och är nu redan i kapitel 5.