Visio

KWH  ̶  Osaajayritys

 

Menestyksemme perustuu edelläkävijyyteen

Digitalisoinnin sekä kaupallisten ja teknisten innovaatioiden ansiosta pystymme jatkuvasti uudistumaan ja kehittymään. Tämä mahdollistaa kilpailukyvyn ylläpitämisen ja kannattavan liiketoiminnan pitkällä tähtäimellä.

Perheyhtiönä, jolla on sitoutuneet omistajat, rakennamme ja kehitämme itsenäisiä ja alansa johtavia yrityksiä

 • Luomme arvoa olemalla taloudellisesti vahva, aktiivinen ja pitkäaikainen omistaja, joka syvällisellä teollisella osaamisellaan edistää yritystemme kestävää kehitystä.
 • Kehitämme osaamisintensiivistä, ydintoimintaan keskittyvää ja palvelusuuntautunutta kapeiden sektoreiden liiketoimintaa. Se ottaa huomioon alan realiteetit ja perustuu ainutlaatuisiin tuotteisiin, prosesseihin tai markkina-asemaan, mikä takaa meille pitkäaikaisia kilpailuetuja.
 • Olemme monialainen kansainvälinen teollisuuskonserni, logistiikka-alan palveluntuottaja ja sijoittaja.

Strategia

Luomme kasvua ja kannattavuutta kaikissa yrityksissämme:

 • Keskittymällä asiakkaaseen ja asiakkaan saamaan arvoon
 • Olemalla innovatiivinen ja rohkea edelläkävijä
 • Olemalla johtava osaaja
 • Tarjoamalla kaikille työntekijöille mahdollisuuden kehittyä
 • Pyrkimällä maailman johtavaksi toimijaksi ydinprosesseissamme
 • Rakentamalla itsenäistä liiketoimintaa, jolla on hyvät kehittymismahdollisuudet
 • Tutkimalla ja hyödyntämällä jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia
 • Ottamalla tarkasti harkittuja riskejä
 • Ylläpitämällä taloudellista vahvuutta uudistusten pohjana