KWH-yhtymä Oy vuoden perheyritys 2016

Perheyritystapahtumassa vuosittain jaettava Peter Fazer -palkinnon on voittanut vuonna 2016 KWH-yhtymä Oy. Yhtiön tunnetuin osa on hiomatuotteita valmistava KWH Mirka, joka on alallaan kolmen suurimman yrityksen joukossa globaalisti. Pohjalainen monialayhtiö on läpi historiansa panostanut uudistumiseen, mikä on näkynyt paitsi vahvana tuotekehityksenä, myös kykynä uudistaa yrityksen rakenteita ja liiketoimintaa eri aikojen vaatimusten mukaisesti.

– KWH on vahvasti kansainvälinen perheyritys, joka on matalasuhdanteista huolimatta onnistunut kasvamaan, investoimaan mittavasti ja parantamaan vakavaraisuuttaan esimerkillisen hyvin. Samanaikaisesti yritys on tehnyt merkittävän arvovalinnan kasvattamalla tuotantoaan nimenomaan Suomessa, perustelee Perheyritysten liiton ja Peter Fazer -palkintoraadin puheenjohtaja Heikki Kovanen.

KWH:n tytäryhtiöistä Mirka on paraatiesimerkki salaisesta menestyjäyrityksestä, joka on kapealla erikoisalueellaan maailman kolmen suurimman toimijan joukossa ja näyttää suuntaa alan innovaatioissa. Kilpaillulla toimialalla Mirka on menestynyt panostamalla vahvasti tuote- ja tuotantoprosessien kehitykseen.

– KWH on pitkään investoinut Suomeen vuosittain yli 30 miljoonaa euroa, mikä on selvästi poistoja enemmän. Lisäksi etsimme jatkuvasti uusia investointikohteita nopeuttaaksemme kasvua. Konsernin kassavirta ja vakavaraisuus mahdollistaisivatkin nykyistä olennaisesti rivakamman kasvun. Suurimpina kasvun esteinä ovat kuitenkin makrotalous, maailmantalouden hidas kasvu, vallitseva matalasuhdanne ja Suomen talouskriisi, konsernijohtaja Peter Höglund kertoo.

– Meillä KWH:lla on käynnissä jatkuva aktiivinen rakenneuudistus- ja kehitysprosessi. Pyrimme offensiivista uusajattelua hyödyntäen kehittämään konsernia niin, että se pystyy vastaamaan ympäristön vaatimuksiin ja tarttumaan tarjolla oleviin mahdollisuuksiin. Tämä on vienyt meidät monenlaisiin rakennemuutoksiin 86-vuotisen historiamme aikana: pyöreän puutavaran viennistä ja turkiseläinten kasvatuksesta olemme lukemattomien yhtiöiden ja yhdeksän liiketoimintaryhmän kautta päätyneet tämänhetkiseen rakenteeseen eli kolmeen liiketoimintaryhmään.

– Vuosien myllerryksessä KWH on pystynyt kehittämään toimintaansa ja varmistanut toimintansa jatkumisen, mikä oikeastaan onkin yritystoiminnan perimmäinen pitkän tähtäyksen tavoite.

– KWH-yhtymä arvostaa suuresti valintaansa Vuoden Perheyritykseksi ja ottaa ilolla vastaan Peter Fazer -palkinnon. KWH kunnioittaa suuresti Perheyritysten liiton pyrkimyksiä kehittää ja parantaa perheyritysten mahdollisuuksia toimia Suomessa, Peter Höglund antaa tunnustusta Perheyritysten liitolle.

KWH – vientivetoinen monialayritys

KWH syntyi 1920-luvulla perustetun Oy Wiik & Höglund Ab:n ja 1930-luvulla perustetun Oy Keppo Ab:n fuusioituessa 1980-luvulla.

KWH jakautuu kolmeen itsenäiseen liiketoimintaryhmään, jotka ovat KWH Mirka, KWH Logistics ja KWH Invest. KWH Mirka valmistaa ainutlaatuisia hiomatuotteita ja -koneita sekä kiillotusaineita. Yhtiöllä on neljä tuotantolaitosta Suomessa ja 15 tytäryhtiötä eri puolilla maailmaa (mm. Saksassa, Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja Kiinassa). Viennin osuus 233 miljoonan euron liikevaihdosta on 96 prosenttia. KWH Logistics tarjoaa satama-, kuljetus-, varastointi- ja teollisuuspalveluja, huolintaa ja logistisia kokonaisratkaisuja sekä pakastevarastointipalveluja. KWH Logistics toimii Suomessa 14 paikkakunnalla. Liiketoimintaryhmän liikevaihto oli viime vuonna 114 miljoonaa euroa. KWH Investiin kuuluva Prevex on Euroopan johtava vaativien vesilukkojen valmistaja.

Vuonna 2013 KWH teki ison strategisen rakennemuutoksen, kun se yhteistyössä toisen putkivalmistajan kanssa perusti Uponor Infra Oy:n ja fuusioi siihen silloisen suurimman liiketoimintaryhmänsä KWH Pipen. KWH-yhtymä omistaa yhteisyrityksestä 44,7 prosenttia.

KWH:n liikevaihto oli viime vuonna 364 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli 1652 henkeä. Osaomistetun yhteisyrityksen liikevaihto oli 300 miljoonaa euroa