mirka

VAHVAN KEHITYKSEN VUODET

500
400
300
200
2013
2014
2015
2016
2017

Liikevaihto M€

Suomi
Vienti
Ulkomaantoiminta
3000
2000
1000
2013
2014
2015
2016
2017

Henkilöstö

Suomessa
Ulkomailla
55
40
25
10
2013
2014
2015
2016
2017

Investoinnit
ja poistot M€

Investoinnit
Poistot
70
55
40
25
10
2013
2014
2015
2016
2017

Tulos M€

Liiketulos
Tulos ennen veroja

Jokainen liiketoimintaryhmämme hyötyi parantuneesta suhdannetilanteesta ja kehittyi voimakkaasti vahvistaen yhä markkina-asemaansa yhtenä alansa johtavista yrityksistä. Määrätietoinen keskittyminen markkinarakoihin, pyrkimys edelläkävijyyteen ja aktiivinen uusiutuminen ovat avaintekijöitä, jotka mahdollistavat yritysten tulevan menestyksen.

Konsernin taloudellinen tilanne on vahva. Omavaraisuusasteemme on 81 %, maksuvalmius hyvä ja taseen loppusumma 541,3 miljoonaa euroa. Vuoden lopussa konsernin palveluksessa oli 1994 henkeä.