mirka

ODOTUKSET SAAVUTETTIIN

Kasvu jatkuu vakaana

Korkeat odotukset saavutettiin


KWH-konserni saavutti vuodelle 2017 asettamansa korkeat odotukset. Liikevaihto kasvoi 18 % ja tulos saavutti toivotun tason. Kaikki liiketoimintaryhmämme, Mirka, Logistics ja Invest, kasvavat hyvää tahtia. KWH-konserni kerää nyt hedelmiä menestyksekkäästä tuote- ja palvelukehittämistyöstään, jossa asiakas on keskipisteessä.

Tulevaisuuden liike-elämää sävyttää digitalisaatio ja nopea tekninen kehitys. Olemme panostaneet tekniseen kehitykseen automatisoinnin ja robottien muodossa, mutta koulutetun henkilöstön tarve kasvaa koko ajan. Vuoden aikana henkilöstövahvuutemme kasvoi noin 230 henkilöllä. Jotta voimme huolehtia, että meillä on jatkossakin käytössämme oikeanlaiset henkilöstöresurssit ja osaaminen, jatkamme osaavan henkilöstön rekrytointia ja panostamme nykyisten työntekijöidemme kehittämiseen.


Maailmantaloutta vaikea ennakoida

Huolimatta siitä, että poliittinen ja geopoliittinen tilanne ovat yhä epävakaita, maailmantalous on vahvassa noususuhdanteessa. Taloudellinen ilmapiiri vaikuttaa tällä hetkellä hyvältä, mutta monella suunnalla on epävarmuustekijöitä, jotka voivat nopeasti heikentää talouskasvua. Voimme odottaa poliittisia levottomuuksia ja lisääntynyttä kaupan esteiden riskiä. Jopa seuraukset keskuspankkien varovaisista askelista rahapolitiikan normalisoitumisen suuntaan luovat epävarmuutta suhdanteen kestävyydestä.

Vientiyrityksenä KWH-konsernille on tärkeää, että Suomen työmarkkinoiden kilpailukyky säilyy. Kilpailukykymme on parantunut, mikä johtuu osaksi kilpailukykysopimuksesta, osaksi työmarkkinakustannusten kasvusta tärkeimmissä kilpailijamaissamme. Tällä hetkellä työvoimapula on iso uhka ja talouden kehitystä rajoittava tekijä monessa maassa.


Pyrkimys jatkuvaan uudistumiseen

Kaikki liiketoimintaryhmämme suunnittelevat vakaata kasvua myös tulevaisuudessa. Konsernin 53 miljoonan euron investoinnit vuonna 2017 ovat osaltaan merkki vahvasta uskosta tulevaan. Uusimpia yrityshankintojamme ovat Mirkaan kuuluva CAFRO S.p.A. (Italia) ja Prevexin tytäryhtiö Winkiel Sp. Z o.o. (Puola), joiden integroiminen osaksi toimintaamme vahvistaa Mirkan ja Prevexin kehittymistä.

Pitkällä tähtäimellä strategiamme rakentuu joustavuudelle, kyvylle sopeutua nopeasti toimintaympäristössämme tapahtuviin muutoksiin sekä kehityksen edelläkävijyydelle, jossa pyrimme jatkuvasti kyseenalaistamaan nykyisiä toimintatapoja löytääksemme uusia mahdollisuuksia.

Kehitämme ja rakennamme ensisijaisesti nykyisiä yhtiöitämme. Samalla etsimme kuitenkin täydentävää liiketoimintaa, jonka voisi liittää johonkin kolmesta ydinliiketoiminta-alueestamme eli Mirkaan, Logisticsiin tai Prevexiin. KWH-konserni on tällä hetkellä taloudellisesti niin vahva, että voimme nopeastikin lisätä kasvutahtia sopivien investointimahdollisuuksien ilmaantuessa.

Kjell Antus, konsernijohtaja