STYRELSE

KWH-koncernens styrelse har för närvarande sju medlemmar. Största delen av styrelsemedlemmarna är aktieägare, så styrelsen har en stark ställning oberoende av om det finns aktieägare i den operativa ledningen eller inte.

KWH utbildar aktivt aktieägare som är intresserade av styrelsearbete.

Styrelse 2018

Henrik Höglund
Vörå, diplomekonom, styrelseordförande sedan 1998, styrelsemedlem sedan 1974

Ola Tidström
Vörå, ekonomie magister, vice ordförande sedan 1993, styrelsemedlem sedan 1975

Björn Höglund
Nykarleby, ekonomie magister, styrelsemedlem sedan 2018

Peter Höglund
Vasa, filosofie kandidat, styrelsemedlem sedan 1973, styrelseordförande 1988–1997

Sofia Kohtala
Esbo, hotell- och restaurangförman, styrelsemedlem sedan 2014

Caj-Anders Skog
Jakobstad, ekonom, styrelsemedlem sedan 2016

Janneke von Wendt
Kangasala, ekonom, styrelsemedlem sedan 2016