HISTORIA

KWH-koncernens rötter går tillbaka ända till 1920- och 1930-talet. Den nuvarande KWH-koncernen bildades 1980-talet när Keppo hade köpt hela aktiestocken i Wiik & Höglund av familjerna Wiik och Höglund. Emil Höglund hade varit med om att grunda båda företagen, och företagsledningen kände stor samhörighet trots att det var frågan om olika branscher.WIIK & HÖGLUND 1929–1953

En natt i augusti 1929 satt Emil Höglund och Edvin Wiik i Finnströms gästgiveri i Maxmo och funderade på framtiden. Båda verkade inom trävarubranschen, men hade blivit utan jobb. Det nattliga samtalet ledde till att de grundade trävarufirman Wiik & Höglund den 28 augusti 1929.

KEPPO 1937–1954

År 1937 tog hönsfarmaren Karl Johan Stuns från Vörå kontakt med Emil Höglund och frågade om denna var intresserad av att starta en minkfarm. Diskussionerna resulterade i att 17 minkar kom från Sverige till Holmåkers minkgård i Rökiö by i Vörå i september.

WIIK & HÖGLUND 1953–1984

Wiik & Höglund började tillverka golvplattor i plast i början av 1950-talet och utvidgade snabbt sitt produktutbud med plastfolier. Ett avgörande steg togs 1955 när de första polyetenrören levererades till kunderna. På 1960-talet fann W&H sin egen linje inom plastbranschen, när företaget var först i världen med att tillverka allt större plaströr.

KEPPO 1954–1984

På 1960-talet investerades mycket kapital i minkfarmningen, och en av Emil Höglunds drömmar gick i uppfyllelse 1964 när Keppos minkfarm var störst i världen. Samtidigt började bolaget köpa upp företag också i andra branscher, bland annat slipmaterialfabriken Mirka. På 1970-talet kom ungefär hälften av Keppos omsättning från industrin.

KWH KONCERNEN FORMAS 1984–1992

W&H övergick i Keppos ägo 1984 och Keppo-koncernens struktur förändrades totalt. När pälsfarmningen tidigare hade varit den viktigaste branschen, kom nu över hälften av omsättningen från plastprodukter. Koncernen omfattade nio affärsgrupper, men redan 1989–1992 genomfördes en radikal strukturförändring och bland annat pälsfarmningen upphörde.

NY KONCERNSTRUKTUR 1992–

Resurserna användes till att utveckla kärnverksamheten, det vill säga KWH Pipe, KWH Plast och KWH Mirka (Mirka sedan 2016). De övriga delarna samlades under KWH Invest. KWH Mirka genomgick den största förändringen. En målmedveten satsning på produktutvecklingen säkerställde att företaget har produkter som kan mäta sig med de främsta på världsmarknaden. År 2001 bildades den nya affärsgruppen KWH Logistics, dit Backman-Trummer och KWH Freeze anslöts.

Ladda ner hela KWH:s historia

Ladda ner hela KWH:s historia här