ÅRSBERÄTTELSER

KWH-koncernens årsredovisning 2017 består av en årsberättelse och en bokslutsrapport.

Årsberättelsen presenterar KWH-koncernen och dess affärsverksamhet 2017 och innehåller koncernens resultat- och balansräkning. Årsöversikten finns på finska, svenska och engelska.

Bokslutsrapporten innehåller bokslutet med noter. Bokslutsrapporten är på svenska.

Bokslutsrapporten och den tryckta årsöversikten kan beställas på adressen info@kwhgroup.com.